Koruma

Projects and campaigns:

SURIYELI KADINLARIN YEREL MECLISLERE KATILIMININ GÜÇLENDIRILMES

Proje, Halep’in Kuzey Kırsalındaki Kadınların Ihtiyaçlarını Daha Iyi Anlamayı, Kamu Hayatına Katılımlarını Arttırmayı Amaçlıyor.

Proje Hakkında Genel Bilgiler:
Uygulama Süresi :2 Ay
Faydalananlar : 100 Erkek Ve Kadın

proje, idari, politik ve sosyal çalışma ortamındaki kadınlar için en iyi uygulamaların belirlendiği altı diyalog forumu aracılığıyla çalışmaktadır.
Kadınların topluluk faaliyetlerine katılımını engelleyen en önemli faktörleri belirlemeye ve kadınların özellikle kültüre ait özgür suriye ordusu hakimiyeti altında olan kırsal alanlardaki toplumdaki stereotipik imajını kırmaya çalışmak.

Proje Sonuçları:
1. Halep Kırsalındaki Çalışan Ve Çalışmayan Kadınların Yüzdesini Ve Eğitim Düzeyini Belirleyen Bir Anket Raporu Hazırlamak Ve Kadınların Kapasitelerinin Artırılmasına Ve İdari Ve Siyasi Düzeyde Katılımlarına Katkıda Bulunan En Önemli İhtiyaç Ve Önerilere Onlara Sunmak.2. Kadınların Sosyal Rollerini İki Kategoriye (Çalışan – Çalışmayan)Ayıran Bir Rapor Hazırlamak
Kamusal Hayata Katılımlarını Engelleyen Zorlukları Ve Zorlukları Belirlemek Ve Toplumdaki Rollerini Aktive Etmek İçin Temel İhtiyaçları Tespit Etmek. 

Mültecilerin Tapu Ve Mülkiyet Haklarını Korumak (HLP)

Bu Proje Mültecilerin Tapu Ve Mülkiyet Haklarını Koruma Konusunda Destek Vermek, Gayrimenkul Mülkiyeti  Hakları Konusunun Önemini Arz Etmek, Rejimin Şimdiki Durumdan Faydalanarak Istediğini Yapmasını Engellemek, Ve Evlerinden Uzaklaştırılan Mültecilerin Mal Varlıklarına El Koymasını Engellemek.

 PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİLER:

 • Uygulama Süresi: 24 Ay
 • Faydalanan Kitle: Mülteciler
 • Suriyede Tapu Durumu İle İlgili Kanuni Araştırmalar Yapmak, Yeni Çıkan Kanunların Mülteciler Üzerindeki Etkilerini Tespit Etmek.
 • Suriyede Mültecilerin Tapu Hakları Konusunda Bilinçlerini Arttırmak Ve Bu Konunun Önemini Açıklamak
 • Tapu Dokümantasyon Mekanizmaları Hakkında Bilinçlendirmede Bulunmak
 • Mültecilerin Tapu Haklarını Koruma Projesi Çerçevesinde Kuruluşlara Arabuluculuk Gibi Konularda (Müdürlüklere, Mahalli İdarelere, Sivil Toplum Kuruluşlarına)Seviye Geliştirme Desteği Sağlamak.
 • Uluslararası Kanuna Uygun Bir Şekilde Delil Ve Hakları Güvenceye Alacak Elektronik Platform Oluşturmak Ve Mültecilerin Tapu Haklarını Korumak.

Suriye: Halep -İdlip – Hama

Türkiye: Gaziantep

KADINLARIN SESİ

Bu Proje Kadınlara Beraber Ve Kadınlar İçin Çalışmaya, Onları Geliştirmeye Ve Şahsi, Mali Ve İdari Becerilerini Güçlendirmeyi Hedefler. Bu Aracılıkla Kendilerini Toplumda Daha Faal Bir Konuma Getirmek Ve Kadınların Kalkınma Yolunda Yüzünde Duran Zorluklara Karşı Destek Vermek  Hedefleniyor. Ayrıca Eşitliği Destekleyerek Suriye’nin Kuzey Batısında Kadın Derneklerini Desteklemek.

Proje Hakkında Genel Bilgileri:

 • Uygulama Süresi : 8 Ay
 • Faydalanan Kitle: 280 Kişi

PROJE HEDEFLERİ:

 • Üye derneklerin yönetimlerinden kadınlar konseyini kurmak, ve kadınlar birliği alt yapısını hazırlamak
 • Üye derneklerin idari yapısını ve çalışmalrını düzenleyen iç tüzüklerini geliştirmek ve çalışma politikalarını belirlemek
 • Üye derneklerin üyelerinden 140 kadın eğitmek ve çeşitli alanlarda seviyelerini arttırmak.
 • Derneklerin stratejik planlar yapmasını sağlamak ve kendi görüş, değer, hedef ve amaçlarını belirlemelerini sağlamak
 • Dernekler arasında tecrübeleri paylaşmak ve en başarılı tecrübeleri gün ışığına çıkarmak amacı ile elektronik platform kurmak.
 • Kadınların yerel toplumlarında faaliyetlerini arttırmak için kadınların dert ve problemlerini konu alan seminerler düzenlemek
 • Kadınların kendilerine gelir kaynağı sağlaması için yedi adet gelir destekleyici proje geliştirip uygulamak
 • Kadınların üye oldukları derneklerde faaliyetlerini arttırmak amacı çerçevesinde dernek merkezlerinde kreşler açmak.